Martin Krčál

PhDr. Martin Krčál, DiS.

Odborný garant pro téma: Obhajování informační gramotnosti

Medailonek garanta:

V knihovnické oblasti se pohybuje přes patnáct let, orientuje se zejména na knihovnické procesy a služby.  Působí jako vedoucí projektu Citace.com a stál u zrodu Knihovny Na Křižovatce, díky čemuž se jeho zájem o akademické knihovny rozšířil o knihovny základní. Společnými body těchto knihoven jsou problémy s financováním, špatná prezentace a pověst institucí, které si nechají vše líbit. Řešením těchto problémů je prezentace knihoven jako moderních institucí, které se vyznačují bezplatnými designově promyšlenými službami přístupnými online. Informace nejen o zásadách kvalitního marketingu v knihovnách se snaží předávat studentům KISKu, ale také na různých odborných fórech. Jeho cílem zvýšení prestiže knihovnického povolání.

Seznam příspěvků v tématu

  • Proč moje základní knihovna realizuje lekce informační gramotnosti?
  • Jak se nám daří prosazovat lekce informační gramotnosti v akademických knihovnách?
  • Zkušenosti s prosazováním informační gramotnosti v knihovnách

Obhajování informační gramotnosti - popis tématu

Prostředí knihoven se intenzivně mění a dnešní knihovny již nenabízí jen o půjčování knih, ale také další služby jako informační vzdělávání nebo přístup k elektronickým informačním zdrojům, s čímž souvisí potřeba nových pracovních sil a financí, které jsou však omezeny nebo uvolňovány na věci důležitější než provoz knihovny. Chtějí-li knihovny situaci změnit a získat z veřejných rozpočtů více, musí obhajovat svou činnost u zřizovatele na základě důkazů (statistik, ohlasů uživatelů apod.). Musejí prezentovat skutečnou hodnotu knihovny. Základem je propagovat se nejen vůči uživatelům, ale také prezentovat své služby veřejnosti a využívat prvky lobbování vůči zřizovateli a orgánům státní správy a samosprávy. Důležitá je spolupráce všech typů knihoven s cílem zlepšit postavení knihoven a prestiž knihovnického povolání. Všechny tyto aktivity bývají označovány pojmem knihovní advokacie. Cílem bloku je podělit se o zkušenosti s obhajováním existence knihoven v různých institucích s tím, že problematiku omezíme na jednu ze služeb knihovny, tedy informační vzdělávání, respektive informační gramotnost.