Pavla Kovářová

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Odborný garant pro téma: Výzkumy a Koncepce vzdělávání

Medailonek garanta:

K informační gramotnosti se dostala přes dílčí téma, informační bezpečnost, ale vlivem práce na KISKu od roku 2009 svůj zájem rozšířila. V současnosti se zaměřuje na mediální a informační gramotnost v pojetí UNESCO, které zdůrazňuje vedle tradičních témat informační gramotnosti především hodnocení informací a informačních zdrojů, rozšiřování informací a dopady informační činnosti autorů, zprostředkovatelů a příjemců informací na společnost i jednotlivce (včetně informační bezpečnosti), a to v rámci celoživotního učení. Za podstatnou považuje spolupráci akademické sféry a praxe, proto realizuje lekce informační bezpečnosti v různých knihovnách, nejintenzivněji v Městské knihovně Polička pro testování koncepce vzdělávání v informační bezpečnosti u dětí na základních školách. V informační gramotnosti ji vedle možností rozvoje, zejména v neformálním vzdělávání, zajímá také výzkum, kterému se řadu let věnuje. Od roku 2015 je členem programové komise mezinárodní konference European Conference on Information Literacy, v ročníku 2016 patří mezi spoluorganizátory této konference. Své aktivity prezentuje v publikacích (např. v knihách Trendy v informačním vzdělávání nebo Tablet ve školní praxi) a na konferencích (např. European Conference on Information Literacy nebo Národní seminář informačního vzdělávání).

Seznam příspěvků v tématu

 • Visions of information literacy and education
 • Results of information literacy research in V4 countries
 • Methodological background for research of information literacy and education
 • VILERG (Visegrad information literacy and education research group)
 • Může vám designové myšlení pomoct při informačním vzdělávání?
 • Evaluační dotazníky pro lekce informační gramotnosti
 • Co obnáší kódování kvalitativních dat
 • Zahoďte Excel a pojďme dělat užitečné grafy
 • Metody zkoumání efektivity informačního vzdělávání doktorandů na VUT

Výzkumy - popis tématu

Role výzkumu je významná nejen pro akademiky, ale i praktiky, kteří se tak nemusí spoléhat na vlastní odhad. Z toho důvodu se v současnosti v různých oblastech rozvíjí obory založené na důkazech, do nichž lze zařadit také informační gramotnost a vzdělávání. Například na základě výzkumů zpětné vazby realizovaných lekcí lze tyto lekce přizpůsobovat ke zlepšení jejich dopadu. V rámci tématu bude představena dobrá praxe výzkumů, ale i jejich výsledky, které je možné zohlednit ve vzdělávací praxi. Odborníci z akademické sféry i praxe představí výsledky své výzkumné práce a způsoby, jak lze výzkumy informační gramotnosti a vzdělávání realizovat. Vedle přednášek bude možné se zúčastnit pěti workshopů pokrývajících jak oblast přípravy výzkumu s využitím různých výzkumných metod, tak i vyhodnocení získaných dat.

Seznam příspěvků v tématu

 • Koncepce lekcí informační gramotnosti pro veřejné knihovny:
  • dokumentová gramotnost
  • čtenářská gramotnost
  • digitální gramotnost se zaměřením na informační bezpečnost

Koncepce vzdělávání - popis tématu

Knihovny nabízejí různé lekce rozvíjející informační gramotnost. Jejich dopad je možné zvýšit, pokud bude usilováno o postupný rozvoj v tématu, návaznost a reflexi aktuálních potřeb a kompetencí cílové skupiny. Příkladem knihovny, která již tento přístup realizuje, je Městská knihovna Polička, kde jsou již vyzkoušeny koncepce pokrývající čtenářskou, dokumentovou a digitální gramotnost se zaměřením na informační bezpečnost. Tato praktická několikaletá zkušenost ukazuje, že toto řešení je možné, přínosné a také pozitivně přijímané, ať už knihovnou, městem či školou, která je zprostředkovatelem kontaktu s cílovou skupinou, kterou představují žáci školy. V rámci tématu bude probíhat celodenní praktický, ale i diskuzní workshop, který účastníkům umožní vyzkoušet si lekce na vlastní kůži a probrat možné problémy a důsledky koncepčního přístupu.