Michal Černý

Mgr. Michal Černý

Odborný garant pro téma: Technologie

Medailonek garanta:

Od svého příchodu na KISK se zaměřuje na vzdělávací technologie. Je garantem specializačního studia Koordinátor ICT a studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Dále působí jako vyučující předmětů Vzdělávací technologie, Informační systémy ve vzdělávání, Laboratoř vzdělávacích technologií či Informační společnost. Je autorem knih Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Distanční vzdělávání pro učitele, Myšlenkové mapy pro studenty.

Seznam příspěvků v tématu

  • MOOC po česku
  • Střípky digitálního kurátorství
  • Jak a proč aktivizovat posluchače a interagovat s publikem pomocí iPadu
  • Jak zkoumat a navrhovat čtenářský prožitek
  • Jak čtou na mobilních zařízeních knihy lidé s těžkým postižením zraku?
  • Tvoříme interaktivní digitální magazín pro tablety i web
  • Exkurze INTERES – EdTech laboratoř
  • Exkurze HumeLAB

Technologie - popis tématu

Technologie zasahují do všech dimenzí práce člověka s informacemi – od komunikačních procesů, organizace a vyhledávání dat, po procesy učení či čtení. Tyto činnosti jsou tedy technologiemi přeměňovány a utvářeny. Konferenční sekce budou právě tento rozměr interakce člověka s technologiemi v různých dimensích jeho bytí reflektovat. Tématem první sekce je vzdělávání se pomocí online nástrojů, druhá sekce je věnována digitálnímu kurátorství. Jednotlivé workshopy budou věnovány čtení, aktivizaci uživatelů, asistivním technologiím a digitálním magazínům. Dále budou realizovány exkurze, díky nimž lze nahlédnout do moderních laboratorních prostor.