VII. Národní seminář informačního vzdělávání – NASIV 2017

VII. Národní seminář informačního vzdělávání

NASIV 2017

Brno | 13. – 14. červen 2017

NASIV Barcamp

Součástí večerního programu bude také Barcamp, na který si můžete připravit příspěvek i vy. Přemýšlejte, s čím byste chtěli vystoupit a vyplňte tento formulář nejpozději do 8. června. Doporučená délka příspěvku je 10 minut včetně diskuse.

Přihlásit příspěvek na Barcamp

Témata pro rok 2017

VII. ročník Národního semináře informačního vzdělávání, tradičně organizovaného KISK FF MU, se stejně jako předchozí ročník uskuteční v Brně, tentokrát jen v rozsahu dvou dní. Seminář se opět bude skládat z odborných přednášek a workshopů, jejichž cílem je podpořit knihovníky v tématech, která mohou zdokonalit obsahové i didaktické pojetí jimi nabízených lekcí pro různé cílové skupiny. Stejně jako v předchozích letech bude nabídka dostatečně široká, aby si vybrali knihovníci z akademických i základních knihoven, začátečníci i pokročilí.

 

V roce 2016 se obsah konference soustředil na způsob vzdělávání – jak lekce připravit a realizovat. V roce 2017 se chceme zaměřit na předmět těchto lekcí, na nová témata, která by mohla být součástí informačního vzdělávání. Vycházíme ze standardu mediální a informační gramotnosti, v rámci kterého se soustředíme na méně často zahrnuté oblasti v současné vzdělávací nabídce knihoven, tedy oblast hodnocení a tvorby informací. Zaměřovat, ale ne omezovat, se budeme na elektronické prostředí. Do programu budou zahrnuta následující témata:

Evaluace informací
Porozumění informacím a médiím
Hodnocení informací, mediálního obsahu, médií a poskytovatelů informací (formální kritéria)
Evaluace informací, mediálního obsahu, médií a poskytovatelů informací (práce s obsahem, argumentace apod.)
Organizace informací a mediálního obsahu
Tvorba informací
Tvorba znalostí a kreativního vyjádření
Komunikace informací, mediálního obsahu a znalostí etickým a efektivním způsobem
Participace na společensko-veřejných aktivitách jako aktivní občan
Monitoring vlivu informací, mediálního obsahu, produkce a použití znalostí, stejně jako médií a poskytovatelů informací

Koho kontaktovat

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

kovarova@phil.muni.cz
garantka odborného programu

Bc. Monika Martonová

martonova.monika@kisk.cz
koordinátorka konference

Místo
konání

Kabinet informačních studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Národní seminář informačního vzdělávání je pořádán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2.

Zanechte nám na sebe kontakt a o všem se dozvíte jako první.